„BIUST Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkół Technicznych”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„BIUST Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkół Technicznych”, podtytuł: „Nieperiodyczne pismo młodzieży szkolnej”, pismo młodzieży szkolnej, wydawane nieregularnie przez Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu X 1987 – IX 1989; od nr. 14 sygnowane przez Międzyszkolny Komitet Uczniowski.

Ukazało się 17 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych przez Młodzieżową Oficynę Wydawniczą MOWA oraz strukturę poligraficzną Regionalnego Komitetu Wykonawczego „S” Dolny Śląsk w nakładzie 500-2000 egz.; ilustrowane.

W składzie redakcji m.in.: Waldemar Kras i Dariusz Fibich.

Zawierało informacje o wydarzeniach w szkołach, artykuły o problemach środowiska uczniowskiego, teksty publicystyczne, komentarze aktualnych wydarzeń, wezwania do uczestnictwa w protestach, m.in. ulicznych demonstracjach.

Docierało do wszystkich techników, liceów zawodowych i zasadniczych szkół zawodowych Wrocławia oraz dużej części województwa wrocławskiego.

Artur Adamski