„BMW Biuletyn Młodzieży Walczącej”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„BMW Biuletyn Młodzieży Walczącej”, czasopismo krakowskiej FMW, wydawane 18 XII 1987 – 12 I 1990.

Ukazało się 35 nr., w tym 3 podwójne (nr 19/20 z 16 XII 1988 jako świąteczno-noworoczny, nr 28/29 z 18 VI 1989 jako wakacyjny, nr 31/32 z 6 X 1989) o obj. 2-4 s. w formacie A4 (z wyjątkiem nr. 3 i 10 o obj. 2-4 s. w formacie A5, nr. 33 o obj. 8 s. nr. 30 o obj. 4 s. w formacie A6 i podwójnego nr. 31/32 o obj. 8 s. w formacie A7), drukowanych na powielaczu białkowym, techniką sitodruku (nr. 1-29), powielanych na kserografie (nr. 30-35) w nakładzie 1-3 tys. egz.; dwutygodnik. Wydano też 4 nr. specjalne „Mini BMW”.

W składzie redakcji m.in.: Bogdan Rymanowski (ps. Karol, Karol Ski – redaktor naczelny, Gavroche, Szarotka), Marcin Ciupek (od nr. 19/20, ps. Chrobry), Mirosław Dźwigaj (ps. Agaton), Piotr Świątek (ps. Kolumb, Ważniak); maszynistka: Maria Bartczak-Kubicz (ps. Majka); drukarze: m.in.: Krzysztof Smoleń, Miłosz Maria Wąsik (ps. Mimajko).

Publikowano artykuły dot. problemów młodzieży (głównie krakowskich szkół), informacje o działaniach FMW i in. organizacji opozycyjnych, głównie młodzieżowych, uchwały, oświadczenia i inne oficjalne dokumenty władz krajowych i regionalnych federacji, informacje historyczne, polemiki dot. sytuacji politycznej i społecznej w Polsce. Dwa pierwsze nr. specjalne („Mini BMW”) z 24 i 26 VIII 1988 zamieszczały informacje o trwającej wówczas fali strajków, dwa kolejne z 20 i 22 II 1989 dot. użycia sił milicyjnych wobec wiecujących na Rynku Głównym w Krakowie członków FMW, NZS i KPN.

Kolportowano głównie na terenie krakowskich szkół średnich, wyższych uczelni, na spotkaniach Duszpasterstwa Młodzieży Szkół Średnich Przystań, działającego przy kościele oo. dominikanów w Krakowie, a także podczas manifestacji i wystąpień patriotycznych.

Jarosław Podsiadło