„Bartek”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Bartek”, niezależny serwis informacyjny „Solidarności” Mostostalu. Pismo wydawane w formie nieregularnej 30 VII 1982 – 30 V 1983 we wrocławskim zakładzie Mostostal.

Ukazało się 21 nr. maszynopisu powielonego formatu A4 i obj. kilku stron. Od X 1982 stało się pismem zakładów znajdujących się na wrocławskim osiedlu Tarnogaj, działających w ramach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Tarnogaju.

Redagowane przez Ryszarda Węgrzyna.

Zawierało informacje dotyczące sytuacji i działalności NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie Mostostal, a także wiadomości na temat koordynacji akcji protestacyjnych wrocławskich zakładów pracy.

Dariusz Dąbrowski