„Bez Debitu” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Bez Debitu”, podtytuł: „Nieregularne pismo młodzieży warszawskiej”, wydawane przez uczniów XLIX LO i LO św. Augustyna w Warszawie 1 V – 6 VI 1982.

Ukazało się 5 nr. (1 nr jako „Żandarm Wolności” i 4 nr. „Bez debitu”) w formacie A4, drukowanych na ramce z matryc białkowych w nakładie ok. 500 egz. Od nr. 3 motto: ... i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest życie, żyć nie mogę, to ubliża mi jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą (Józef Piłsudski).

W składzie zespołu (założyciele, redakcja, druk): Jacek Giżyński, Robert Firmhofera, Marek Koseła, Adam Prochacki, Grzegorz Dziarski.

Zamieszczano informacje i komentarze nt. bieżących wydarzeń życia społeczno-politycznego.

Anna Grażyna Kister