„Bez Pardonu”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Bez Pardonu”, pismo organizacji Solidarność Walcząca, Grupy MPK Wrocław, wydawane VIII 1989 – VIII 1990. Założone przez członków Solidarności Walczącej zatrudnionych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu (ta zakładowa struktura SW w 1989 częściowo się ujawniła i w 1990 włączyła się w tworzenie Partii Wolności).

Ukazało się 9 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A5, drukowanych na sitodruku w nakładzie 1,5-2,5 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Andrzej Wawrzeń, przy współpracy Henryka Dydackiego, Jacka Janika, Mariusza Mieszkalskiego, Andrzeja Srokowskiego i Krzysztofa Wypióro.

Zamieszczano artykuły sprzeciwiające się porozumieniom Okrągłego Stołu. Informowano o postępującym uwłaszczeniu nomenklatury i nadużyciach władz.

Kolportowano w regionie.

Artur Adamski