„Bibuła” (Zabrze)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Bibuła”, pismo wydawane 10 II 1982 – 16 V 1983; podtytuł: „Biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu NSZZ «Solidarność» w Zabrzu”.

Ukazało się 65 nr. o obj. 2 i 4 s. w formacie A4 w nakładzie 600-1200 egz., drukowanych na powielaczu wykonanym przez Henryka Tarczewskiego.

W składzie zespołu: Krzysztof Mazik – redaktor naczelny, Józef Jęcz, Andrzej Nowak i Roman Rojek, drukarze: Anna Antkiewicz, Krzysztof Hancbach, Zbigniew Rusek, Romuald Roszczyński, Janusz Irzyk, Władysław Sałatyński, Antoni Pyrkosz, Andrzej Roczniok, Jan Sieracki. Organizacja kolportażu: A. Nowak, punkt rozdziału nakładu początkowo w mieszkaniu Reginy Barczyk, działaczki MKO, następnie w mieszkaniu Jana Sierackiego; rozprowadzane przez rozbudowaną siatkę kolportażową MKO, główni kolporterzy: Małgorzata Bogusławska, Andrzej Cabała, Stanisław Dąb, Zofia Dąb, Paweł Piegsa, Lech Tęcza, Adam Żabicki.

30 V 1985 w związku z aresztowaniem Reginy Barczyk wydano nr specjalny 68, nr. 66 i 67 nie ukazały się.

Teresa Brodzka