„Bieszczadnik”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Bieszczadnik”, podtytuł: „Gazetka Federacji Robotników, Rolników i innych grup zawodowych Bieszczadów NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane w Dwerniku n. Sanem II 1981 – IX 1982.

Ukazało się 11 nr. Do 13 XII 1981 opublikowano 10 nr. o obj. 1-12 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w Drukarni MKZ „S” w Rzeszowie w nakładzie do 500 egz. (podczas strajku ustrzycko-rzeszowskiego – kilka tys. egz.); miesięcznik. Od nr. 2 podtytuł: „Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych «Solidarność»”, od nr. 5: „Pismo NSZZ RI i NSZZ «Solidarność» Regionu Bieszczadów”; nr 8 wydano razem z nr. 23(25) „Wsi Rzeszowskiej”.

W składzie redakcji: Urszula Poziomek, Wieńczysław Nowacki (twórcy pisma), Robert Turski, Marek Jaśkiewicz.

Po 13 XII 1981 wydawanie zawieszono. We IX 1982 wydano ostatni nr, w formacie A5, wydrukowany na powielaczu i techniką sitodruku w Zatwarnicy i Chmielu w nakładzie 200 egz. Redakcja: R. Turski i M. Jaśkiewicz.

Zawierał informacje bieżące i przedruki.

Michał Stręk