„Biuletyn” (Kalisz)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn”, pismo wydawane przez Tymczasowy Komitet Koordynacyjny „S” Wielkopolska Południowa w X 1982; kontynuacja „Społeczeństwu do Przemyślenia”.

Ukazało się kilka nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu.

W składzie redakcji m.in.: Antoni Pietkiewicz (autor artykułu Co robić dalej, czyli dlaczego się zanurzyłem), Andrzej Wojkowski, Bogdan Lisowski, Mirosława Mencel, Elżbieta Kubasik.

Publikowano informacje dot. regionu i sytuacji politycznej w kraju, zwłaszcza „S”.

Grażyna Schlender