„Biuletyn” (Warszawa PRK-7)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn”, pismo wydawane przez Sekcję Informacyjną KZ Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych PRK-7 II-IV 1981.

Ukazało się 7 nr. o obj. kilku-kilkunastu s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu.

Zamieszczano teksty głównie dot. problemów branży kolejarskiej i działalności „S” w PRK.

Włodzimierz Domagalski