„Biuletyn Informacyjny” (Białystok AM)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Biuletyn Informacyjny”, pismo KZ „S” Akademii Medycznej w Białymstoku wydawane w 1981 (do 13 XII).

Ukazało się 12 nr. o obj. 8-20 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 500-650 egz., ilustrowane.

W składzie redakcji: Grzegorz Ignatowicz, Władysław Kaczmarski, Bogusław Kość, Andrzej Lussa (redaktor odpowiedzialny), Zenon Mariak, Czesław Szpak, Robert Tomczak.

Pismo dostarczało bieżących informacji o pracach KZ „S” AM, o sytuacji służby zdrowia w Białymstoku, o pracach KKK „S” Akademii Medycznych, o strajku studentów białostockiej AM. Opublikowano statut Sekcji Nauki „S”. Zamieszczano publicystykę polityczną Andrzeja Lussy i artykuły historyczne.

Kolportowane wśród pracowników AM w Białymstoku i służby zdrowia.

Stanisław Grzonkowski