„Biuletyn Informacyjny” (Bytom TKK)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane przez Tymczasowy Komitet Koordynacyjny w Bytomiu I – 30 III 1982.

Liczba nr. nieznana, o obj. 1 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu. Ukazywało się nieregularnie (w czasie aresztowań nawet 2 razy dziennie).

W składzie zespołu: Teresa Chlebik, Edward Rewiński i Andrzej Bachorz; druk w domu Macieja Jasińskiego w Bytomiu.

Publikowano najważniejsze informacje z regionu i kraju.

W kolportaż pisma na terenie Bytomia i okolic zaangażowani byli głównie bytomscy licealiści (Ruch Młodzieży Niepodległej). 25 II – 30 III zatrzymano wszystkich członków redakcji i kolporterów pisma. Najwyższy wyrok (5 lat więzienia) otrzymali A. Bachorz i E. Rewiński.

Weronika Rudnicka