„Biuletyn Informacyjny” (Kraków AM i PSK)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane 25 III 1981 – 1986 przez KZ „S” Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Ukazało się 78 nr.; w 1981 – 7 nr. o obj. 8-20 s. w formacie A4 w nakładzie 250-500 egz., drukowanych techniką offsetową, ilustrowane; od nr. 8 (II 1982) tytuł „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» AM i PSK w Krakowie” z podtytułem: „Wydanie wojenne”, format A4, druk na powielaczu, nakład 100 egz.; wydania specjalne 9 i 16 V 1986; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Ryszard Bocian, Jan Ciećkiewicz, Adam Kokosiński, Janusz Kutyba, Tadeusz Librowski, Jacek Marchewczyk (od nr. 7), Ilona Molicka, Barbara Niedźwiecka, Adam Szczawiński.

Do 13 XII 1981 informowano na bieżąco o działaniach KZ „S”, władz krajowych i regionalnych „S” Służby Zdrowia, o uchwałach i innych dokumentach „S”, przedstawiano problemy organizacyjne i socjalne pracowników służby zdrowia, zasady wynagradzania, propozycje reformowania ochrony zdrowia. Po 13 XII 1981 zamieszczano bieżące informacje o represjach, protestach organizowanych przez „S”, formach samopomocy, możliwych formach podziemnej działalności związkowej; informowano o pracach administracji Akademii Medycznej w Krakowie, o kolaborantach. W dodatku specjalnym „Znad Trumny Księdza Jerzego Popiełuszki” opublikowano mowy pogrzebowe przedstawicieli środowiska medycznego – Jerzego Jabłońskiego (lekarza) i Elżbiety Murawskiej (pielęgniarki). Wydania specjalne z 9 i 16 V 1986 zawierały opracowanie Anny Stereckiej i Stanisława Majdy Skażenie środowiska krakowskiego pierwiastkami promieniotwórczymi po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz Społecznej Komisji Zdrowia Regionu Małopolska Uwagi dotyczące potencjalnego zagrożenia ludności Krakowa w związku z awarią elektrowni atomowej w ZSRR.

Kolportowane w Krakowie i Regionie Małopolska.

Stanisław Grzonkowski