„Biuletyn Informacyjny” (Ostrowiec Świętokrzyski)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny”, pismo MKZ, następnie TKK, od nr. 1(8) Delegatury ZR „S” w Ostrowcu Świętokrzyskim, wydawane od 24 II 1981 jako organ prasowy ostrowieckiego MKZ.

Ukazało się kilka nr. o obj. 12 s. w formacie A5, w nakładzie kilkuset egz. Początkowo tygodnik, od nr. 3 ukazywał się w dłuższych i nieregularnych odstępach czasu.

W składzie redakcji: Ewa Chodor, Anna Kolatorowicz, Szymon Koniewicz, Wiesław Marek Osmala, Adam Mitura, Edward Kulig, następnie, po przekształceniu TKK w Delegaturę ZR, Jerzy Jabłoński, Adam Mitura i Jadwiga Bukowska (siedziba redakcji w MKZ/TKK/Delegatury przy ul. Górzystej 5/11/2).

Publikowano bieżące informacje, artykuły publicystyczne, kulturalne i historyczne, satyrę, felietony.

Przeznaczone dla pracowników zakładów pracy zrzeszonych w „S”.

Paweł Gotowiecki