„Biuletyn Informacyjny” (Racibórz)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane V 1988 – II 1989 w Raciborzu przez Jana Golca, Janusza Małka, Edwarda Jarka i Bolesława Olewińskiego.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, do nr. 2 drukowanych na powielaczu białkowym, następnie techniką sitodrukową w nakładzie 100-250 egz.

W składzie redakcji: Jan Golec, Janusz Małek, Edward Jarek i Bolesław Olewiński, współpraca Marek Bartosiak (od nr. 3 autor winiety, opracowanie graficzne), Danuta Skorenko. X-XI 1988 zespół wydał dwa nr. „Konfederata Śląskiego”.

Zamieszczano informacje o represjonowanych działaczach, wydarzeniach w regionie oraz artykuły historyczne.

Kolportowane głównie na terenie Raciborza i Jastrzębia-Zdroju.

Andrzej Kamiński