„Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność»” (Praszka)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność»”, pismo Komitetu Zakładowego „S” w Zakładach Samochodów Małolitrażowych Polmo w Praszce, wydawane 17 IV-XII 1981. Jego druk poprzedzono wydaniem specjalnym z 11 XII 1980 gazety zakładowej „Trybuna Załogi”, w całości poświęconej zakładowemu WZD „S”; na początku IV 1981 wydano 3 nr. „Serwisu Informacyjnego” w maszynopisie.

Ukazało się 15 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A4, drukowanych na zakładowym offsecie w nakładzie 900 egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Bogumił Gospodarek (od VI 1981 w Prezydium ZR Częstochowa), Józef Gędek, Bogusław Przybył (od VII 1981), Wiesław Szczepanowski, Krystyna Szybalska, Stanisław Sawicki, Leon Kosiński, Barbara Ratecka, Maria Kołodziejska, Joanna Dębska, Teresa Smolarz, Krystyna Ficenes, Jolanta Ciura.

Publikowano uchwały KZ, informowano o działalności „S” w zakładzie i mieście, działalności „S” RI w regionie; zamieszczano wiadomości z kraju, przedruki z prasy związkowej, udostępniano łamy czytelnikom w rubryce „Zgryz”. W nr. 3 poruszono sprawy związane z samorządem pracowniczym, w nr. 9 zamieszczono wspomnienie Walentego Kokocińskiego z Sierpnia ’80 i początków „S” w zakładzie, nr 10 poświęcono I KZD.

Po 13 XII 1981 wydawano „Wojenne Opinie”.

Wojciech Rotarski