„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe «Polmozbyt» w Lublinie”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe «Polmozbyt» w Lublinie”, pismo wydawane w Lublinie 21 II – 28 IX 1981. Nr. 12-14 wydano jako „Informator zjazdowy” (o nr. 1-3) nt. 1. tury obrad I KZD, nr 16 jako „Informator zjazdowy nr 5 KZ NSZZ «Solidarność» przy PP «Polmozbyt» w Lublinie” nt. 2. tury obrad I KZD.

Ukazało się 16 nr. o obj. 6-20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 150-250 egz.; wychodziło nieregularnie, do użytku wewnątrzzwiązkowego.

W składzie redakcji w różnych okresach: Zdzisław Mazur, Jerzy Leziak, Stefan Gmitruk, Daniela Pszczoła, Teresa Kozioł, Zenon Binkiewicz, Waldemar W. Robak i Andrzej Ciostek.

Publikowano informacje zakładowe, krajowe i międzynarodowe.

Marcin Dąbrowski