„Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, pismo dla rolników wydawane przez ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej X 1978 – X 1980, wzorowane na „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR.

Ukazały się 24 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 500-1500 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Anna Górska i Marian Piotrowski (nr. 9-16). Druk głównie Polowa Drukarnia Chłopska im. Wincentego Witosa.

Zamieszczano głównie informacje nt. działalności Komitetu, komunikaty, uchwały, krytyczne uwagi o miejscowej biurokracji, informacje o działalności Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej, przedruki z pism niezależnych, zwłaszcza dot. problemów rolników.

Kolportowano głównie wśród chłopów z okolic Grójca, część nakładu na terenie całego kraju.

31 I/1 II 1980, podczas nocnego najścia na kościół w Zbroszy Dużej, SB skonfiskowała powielacz.

Józef Baran