„Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina”, pismo wydawane przez KZ „S” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 16 IX 1980 – 28 II 1981; opatrzone mottem: Rozwaga i Solidarność oraz logo SG.

Ukazało się 29 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie; pismo wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jacek Merkel, Roman Pieńkowski i Andrzej Turek. Autorzy m.in.: R. Pieńkowski i Jerzy Milewski.

Informowano o sprawach związkowych.

Kolportowano na terenie zakładu.

Przestało się ukazywać po I Zakładowym Zebraniu Delegatów „S”, kiedy rozpoczęto wydawanie pisma „Rozwaga i Solidarność”.

Wojciech Turek