„Biuletyn Informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Opole”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Opole”, pismo Komitetu Strajkowego NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pierwszy nr ukazał się w II 1981 w trakcie Strajku Łódzkiego i dotyczył tego protestu.

Ukazało się ok. 10 nr. o obj 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w niezależnym wydawnictwie Aneks (które mieściło się w piwnicach akademika Spójnik) w nakładzie 300-500 egz.; wychodziło nieregularnie, okazyjnie (np. po pobiciu przez MO plakatujących studentów). Farba drukarska pochodziła od pracownika Opolskich Zakładów Graficznych im. Jana Łangowskiego sympatyzującego z protestującymi studentami. Redakcja miała dostęp do maszyny do pisania i teleksu.

W składzie zespołu: Maciej Wirski (redaktor naczelny), Mirosław Olszewski, Leszek Nocoń i Bożena Paliwoda.

Zamieszczano informacje z przebiegu protestów i prowadzonych rozmów, prezentowano postulaty strajkujących. W artykułach powoływano się na PAP (z dużą dozą ostrożności) oraz informacje przekazywane przez Komisję Krajową „S”.

Błażej Kupski