„Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność»”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność»”, od nr. 10 (z VIII 1981) „Biuletyn Informacyjny” z podtytułem „«Solidarność» Huty Żelaza w Częstochowie”, pismo Komitetu Założycielskiego (od 1981 KZ) „S” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, wydawane XI 1980 – X 1981.

Ukazało się 19 nr. o obj. 4-16 s., drukowanych na zakładowym offsecie w nakładzie 200-1,1 tys. egz.

W składzie redakcji: Andrzej Biernacki, Zbigniew Horski, Jan Łyzicki, Jerzy Turkiewicz, Zbigniew Wasilkowski, Andrzej Więckowski, Andrzej Stajszczak, Marta Konieczna, Tadeusz Kazibudzki.

Publikowano uchwały KZ, informacje o działalności „S” w zakładzie i w krajowej sekcji hutniczej, relacje z poświęcenia obrazu św. Rodziny na Wydziale Walcowni Blach Grubych w I 1981 i sztandaru zakładowej „S” na Jasnej Górze 31 VIII 1981 (nr 11 z 1981) oraz z I KZD, komentarze do bieżących wydarzeń, przedruki z prasy krajowej, opinie nt. wolnych sobót, reformy gospodarczej, ochrony środowiska, walki z alkoholizmem, polemizowano z propagandą telewizji. W nr. 10 (z VIII 1981) redakcja wyraziła sprzeciw wobec obecności imienia Bieruta w nazwie huty. Pod winietą „Biuletynu” przedrukowano 3 nr. „Wolnego Związkowca” (nr. 28-30 z 1981). KZ opublikowała także w 8 broszurach m.in. Porozumienie Gdańskie, Statut NSZZ „Solidarność”, materiały prawne samorządu pracowniczego.

Po 13 XII 1981 wydawano „Solidarność HBB”. Ujawniona „S” dopiero w III 1990 rozpoczęła wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Komisji Zakładowej «Solidarność» Huta Częstochowa”.

Wojciech Rotarski