„Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej”, pismo wydawane w Warszawie XII 1987 – 31 V 1989.

Ukazało się 35 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu przez Wydawnictwo im. Olofa Palme w nakładzie 1-2 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Jerzy Kolarzowski (od nr. 10 z 1988, redaktor naczelny); redagowane przez Centralny Wydział Informacji PPS. Adres redakcji: Warszawa, pl. Słoneczny 10 m. 4 (mieszkanie J. Kolarzowskiego).

Publikowano oświadczenia władz PPS, informacje dot. struktur PPS w kraju, adresy i telefony kontaktowe członków PPS, informacje z kraju i informacje związkowe „S”.

W 1991 wznowione, wydawane legalnie pt. „Biuletyn Informacyjny PPS” od nr. 1(36).

Anna Grażyna Kister