„Biuletyn Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność»”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność»”, pismo Komitetu Założycielskiego „S” w Radomsku, od XII 1980 KZ w Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal, wydawany 10 XI 1980 – VIII 1981 w Radomsku.

Ukazało się 13 nr. o obj. 3-4 s. w formacie A4, drukowanych na zakładowym powielaczu w nakładzie 150-300 egz. (w tym czasie jedyne pismo „S” w Radomsku); miesięcznik.

W składzie redakcji: Andrzej Garbiec, Ryszard Dąbrowski, Bogdan Matyjaszczyk (członek Zarządu Delegatury w Radomsku i ZR Częstochowa), Stanisław Gruca, Andrzej Gruca, Janina Łabędowicz, Jolanta Mariankowska.

Publikowano informacje nt. działalności „S” i Rady Pracowniczej w zakładzie, przypominano ważne wydarzenia (bitwa pod Monte Cassino, Czerwiec ’56); w ostatnim nr. zamieszczono relację hm. Witolda Stasiewicza o działalności Szarych Szeregów w Radomsku w czasie II wojny światowej.

Wojciech Rotarski