„Biuletyn Niezależnej Grupy Politycznej”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Biuletyn Niezależnej Grupy Politycznej”, pismo wydawane 5 I 1978 – 15 V 1979 w Gdańsku przez środowisko NGP, od nr. 3 przez Wydawnictwo NGP (utworzone w VII 1978).

Ukazały się 4 nr. o obj. 24-30 s. w formacie A4 (nr. 1, 2) i A5 (nr. 3, 4), nr 1 jako ksero maszynopisu, następnie drukowane na powielaczu i offsecie w nakładzie nieznanym; wydawane nieregularnie.

W składzie zespołu m.in. Krzysztof Kaletowski.

Wyrażało poglądy neoendeckie, antysemickie i antyniemieckie; zamieszczano pisma Jędrzeja Giertycha nt. zagrożenia ze strony Niemiec, postulowano wypracowanie tzw. realnego stosunku do ZSRR, zamieszczano fragmenty Protokołów Mędrców Syjonu, opracowania oparte na publikacjach Teodora Jeske-Choińskiego, Feliksa Konecznego i innych; w nr. 1 opublikowano Deklarację założycielską NGP z 5 I 1978; w sferze społecznej postulowano walkę z alkoholizmem i zakaz przerywania ciąży; deklarowano poparcie dla Kościoła i polityki prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego; w nr. 3 z 9 XI 1978 skrytykowano Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu za podjęcie współpracy ze środowiskiem tzw. opozycji demokratycznej.

Pismo przestało się ukazywać prawdopodobnie w związku z wyjazdem z Polski K. Kaletowskiego, który podjął próbę nawiązania kontaktów z emigracyjnym Stronnictwem Narodowym w Wielkiej Brytanii i USA.

Wojciech Turek