„Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia”, pismo wydawane 1984-1990 w Krakowie przez „S” Służby Zdrowia Region Małopolska, z dopiskiem: „Pismo współpracuje z RKS Małopolska”, od nr. 18 jako kontynuacja „Biuletynu Dyskusyjno-Informacyjnego. Wydanie dla Służby Zdrowia”, w nowej szacie graficznej i z nowym logo; zdjęcia, rysunki, nuty pieśni patriotycznych.

Ukazało się 29 nr. obj. 8-10 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku; wydawane nieregularnie; dodatki specjalne: do nr. 20 (1984) w 49. rocznicę śmierci marsz. Józefa Piłsudskiego zawierał plakat z portretem Marszałka i tekst Marsza I Brygady, dodatek do nr. 22 (1984) – plakat z portretem Mahatmy Gandhiego, wydanie specjalne nr 23 (1984) poświęcone pamięci ks. Jerzego Popiełuszki zawierało plakat z portretem księdza.

W składzie redakcji: Zbigniew Chłap, Anna Grajcarek, Janina Rościszewska, przygotowanie makiety i druk: Anna Grajcarek we współpracy z grafikiem Andrzejem Oczkosiem; organizacja kolportażu: Władysława Korzeniowska, Danuta Pozowska, Janina Rościszewska.

Publikowano wiadomości z placówek służby zdrowia Krakowa i regionu, serwis z kraju i ze świata, informowano o represjach wobec działaczy „S” i medycznych skutkach represji (rubryka „Kulisy służby zdrowia”), działalności Społecznej Komisji Zdrowia, opublikowano dyskusję nad reformą służby zdrowia i ubezpieczeń, zamieszczano opracowania o stanie służby zdrowia w PRL i w stanie wojennym: Zaopatrzenie w leki 1977-1984 (nr 20 z 1984), Czy PRL realizuje program – Zdrowie dla wszystkich 2000? (nr 25 z 1985), propagowano etyczne postawy pracowników służby zdrowia. Prowadzono stały dział informacji o niezależnej działalności kulturalnej (typu: co, gdzie, kiedy – książki, wystawy, recitale, poezja), stałą prasówkę „Wesoły Samarytanin”. Publikowano także artykuły historyczne, w tym z historii medycyny polskiej, poezję patriotyczną (m.in. Teresa Stankiewicz, Natalia Gorbaniewska).

Kolportowane w zakładach służby zdrowia Krakowa i Regionu Małopolska.

Stanisław Grzonkowski