„Biuletyn Polityczny” (Gdańsk)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Polityczny”, pismo wydawane przez Gdański Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość VII 1985 – 30 VI 1986. Od nr. 4 z 18 II 1986 z podtytułem: „Liberalno-Demokratyczna Partia «Niepodległość»” i nazwą drukarni: Wydawnictwo Akces.

Ukazało się 9 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie; wychodziło nieregularnie.

W nr. 1 z VII 1985 stwierdzono, że „porozumienie z komunistami jest nie tylko niemożliwe, lecz także niecelowe”; celem było odzyskanie niepodległości przez Polskę i inne państwa bloku sowieckiego, łącznie z Ukrainą. W V 1986 opublikowano nr 8, specjalny (w formacie A5), poświęcony 195. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zawierający wezwanie do udziału w Mszy św. w kościele Chrystusa Króla w Gdyni, w intencji Lecha Zondka, który 4 VII 1985 zginął z bronią w ręku w Afganistanie.

We IX 1986 pismo przestało się ukazywać w wyniku wpadki drukarni.

Wojciech Turek