„Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”, pismo zakładowe o charakterze środowiskowym, wydawane przez Uczelnianą Komisję Koordynacyjną „S” Uniwersytetu Łódzkiego VII 1982 – III 1989.

Ukazało się 28 nr. w formacie A4, drukowanych głównie techniką sitodruku w nakładzie 1 tys. egz. w mieszkaniu Małgorzaty i Adama Nowaczyków.

W składzie redakcji członkowie UKK UŁ: Jerzy Drygalski, Zbigniew Głuszczak (odpowiedzialny za sprawy techniczne), Jadwiga Grabowska, M. Kępczyńska-Nowaczyk, A. Nowaczyk, we współpracy z m.in.: Jolantą Bagrowską, Jerzym Banachem, Rafałem Kasprzykiem, Ryszardem Kleszczem, Stanisławem Malinowskim, Stefanem Niesiołowskim, Agnieszką Skalską, Haliną Szpigel, Jolantą Wiedeńską, Hanną Żerek-Kleszcz.

Publikowano informacje i komentarze o sytuacji na uczelni, dokumentowano przejawy kolaboracji z władzą PRL wśród pracowników naukowych po 13 XII 1981, występowano w obronie pracowników więzionych, zwalnianych z pracy, odsuwanych od zajęć ze studentami, szykanowanych w in. sposób, relacjonowano przebieg obrad Senatu UŁ, dzięki uczestnictwu w jego pracach J. Drygalskiego; zamieszczano krytyczne analizy prawne decyzji władz uczelni i władzy państwowej, wskazywano negatywne konsekwencje nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z 1985 dla autonomii wyższych uczelni, pisano o problemach środowiska studenckiego. „Biuletyn” pełnił na UŁ funkcję organu prasowego „S”, przekazywał komunikaty o kontynuowaniu statutowej działalności związkowej przez UKK UŁ (zbieranie składek, wypłata zasiłków) mimo oficjalnej delegalizacji „S”. Nr 1 zawierał m.in. listę pracowników naukowych i studentów UŁ osadzonych w więzieniach.

Kolportowany za pośrednictwem stałych kolporterów na wszystkie wydziały UŁ, do środowisk akademickich Łodzi i kraju.

Adam Hohendorff