„Busola” (Przemyśl)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Busola”, organ podziemnej „S” Regionu Południowo-Wschodniego, wydawany III 1983 – VII 1988 w Przemyślu przez Niezależną Oficynę Przemyską, od nr. 12/13 (z 1984) przez Przemyską Oficynę Wydawniczą; podtytuł: „Niezależne Pismo Społeczne”; kontynuacja „Nie”. Tytuł nawiązywał do poszukiwania przez podziemie nowych kierunków działania po zawieszeniu stanu wojennego.

Ukazały się 52 nr. o obj. 8-22 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu i offsecie w nakładzie 800-1200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu (redaktorzy i autorzy): Janusz Czarski, Marek Kamiński, Marek Kuchciński, Jan Musiał, Stanisław Żółkiewicz, druk: Jerzy Trojnar (1983) i Edward Szczurko (1984-1988).

Publikowano teksty nt. bezprawia, represji oraz form oporu społecznego, obszernie informowano o Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej czy działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Rolników. Nr 52 (ostatni) zamykało oświadczenie RKW „S” w Przemyślu: wezwanie do „niepodejmowania strajków oraz nieprzyłączania się do nich, jeśli będą inspirowane przez ludzi spoza «Solidarności», do czasu zakończenia obrad Okrągłego Stołu”, podpisane przez Zbigniewa Bortnika, Marka Kamińskiego, Zygmunta Majgiera i Stanisława Trybalskiego.

Kolportowane głównie regionie przemyskim; pojedyncze egzemplarze docierały do Warszawy, Gdańska i Rzeszowa.

Grzegorz Wołk