„CDN” (Kielce)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„CDN”, podtytuł: „Gazeta Wolnych Ludzi”; pismo wydawane od 1982 przez Kielecki Komitet Oporu Społecznego.

Ukazało się ok. 50 nr. o obj. 4 str. w formacie A4 lub A5, drukowanych w Kieleckich Zespołach Drukarskich Vega Wskos; wychodziło nieregularnie (np. nr 8 w 1983, nr 32 oznaczony jako rocznik V w V 1986, nr 33 w II 1987, nr 38 w XII 1988).

W zespole redakcyjnym m.in.: Bartek Dąb, Wiktoria Felix, Jerzy Głębocki, Adam Marzec.

Pisano o sprawach ogólnopolskich (m.in. o aresztowaniach, bojkocie wyborów do rad narodowych w 1984), regionalnych (m.in. sprawa krzyży w szkole we Włoszczowie), udzielano praktycznych porad, np. jak drukować i kolportować ulotki.

Po aresztowaniu 1 V 1985 wielu działaczy, w tym Andrzeja Karysia, wydano jeszcze jeden nr VI-VII 1985, po czym nastąpiła przerwa w edycji pisma; kolejne nr. ukazały się w 1986; od 1988 jako „CD. Gazeta Wolnych «Solidarność»”, wydawane przez Kielecki KOS, przy współudziale RKW, od 1989 jako „CD Gazeta Wolnych Ludzi. Biuletyn NSZZ «Solidarność» Regionu Świętokrzyskiego” wydawane przez Regionalną Komisję Informacji, od 1990 jako „Solidarność Świętokrzyska CD. Biuletyn Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Kielcach” (w składzie redakcji: A. Karyś, Irena Karyś, Włodzimierz Kozioł, Tomasz Natkaniec), od 50 nr. z 1990 jako „Biuletyn Solidarność Świętokrzyska”.

Maria Siuda