„CDN” (Pabianice)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„CDN”, pismo wydawane 26 V – 3 VIII 1982 w Pabianicach przez wydawnictwo Pro Patria (założone w V 1982 przez Henryka Marczaka); motto: Proletariusze wszystkich krajów, co wy na to?.

Ukazało się 9 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych w nakładzie 500 – 1,5 tys. egz. (w piśmie podawano: 2250 egz.) przez H. Marczaka i Sławomira Łuczyńskiego w ich mieszkaniach; nieregularny tygodnik; nr 10 z 31 VIII 1982 zawierał tylko stronę tytułową.

W składzie redakcji: H. Marczak i S. Łuczyński (opracowanie graficzne).

Publikowano przedruki artykułów o wydarzeniach w kraju (m.in. wystąpienie mec. Władysława Siły-Nowickiego na procesie Jerzego Kaniewskiego, działacza „S” w Zakładach Mechanicznych Ursus), artykuły H. Marczaka i Jana Keplera o tematyce historycznej (m.in. o kulisach powstania PKWN, działalności Janusza Przymanowskiego w ZSRS w czasie II wojny światowej) i społeczno-politycznej (np. rozważania nt. władzy, która wprowadza stan wojenny przeciw własnemu narodowi).

Kolportowane głównie w Łodzi.

Tomasz Czarnecki