„Chwast”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Chwast”, podtytuł: „Pismo Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZR «Solidarność Wiejska» w Jeleniej Górze” (nr 1), następnie „Pismo Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI «Solidarność Wiejska» w Jeleniej Górze”. Decyzje o utworzeniu pisma podjęło w połowie I 1981 Prezydium WKZ NSZZR „SW”.

Ukazało się kilka nr. o obj. 6-10 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w drukarni związkowej przy ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze w nakładzie 1400-3000 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji Michał Trębacz i Stanisław Kokar.

Informowano rolników o sytuacji politycznej w kraju i regionie jeleniogórskim ze szczególnym uwzględnieniem strajku w klubie Gencjana.

Docierało poprzez aktywistów związku do odległych zakątków województwa jeleniogórskiego.

Jan Ryszard Sielezin