„Cień”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Cień”, pismo wydawane IV 1982 – 1986 przez TKK „S” w Czarnej Białostockiej; podtytuł: „Biuletyn Informacyjny TKK NSZZ «Solidarność» w Czarnej Białostockiej”, inne podtytuły: „Biuletyn Informacyjny TKK Region Sokółka, Czarna Białostocka NSZZ «Solidarność»” (nr 4), „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Czarna Białostocka” (nr. 8 i 28), „Biuletyn Informacyjny TKK NSZZ «Solidarność» Region Czarna Białostocka” (nr 26).

Ukazało się 29 nr. o obj. 2 s. w formacie A4 w nakładzie ok. 500 egz., druk m.in. w domu Andrzeja i Krystyny Charkiewiczów w Czarnej Białostockiej przy ul. Dreszera; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: A. i K. Charkiewiczowie. Jako miejsce druku podawano: Drukarnię Polową Puszcza Knyszyńska, Wolną Drukarnię Wojenną, Wolną Drukarnię Związkową im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wolną Drukarnię Polową im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zamieszczano głównie informacje o wydarzeniach lokalnych.

Kolportowane lokalnie.

ks. Kazimierz Litwiejko, Marcin Zwolski