„Co Wy Na To?” (Pabianice)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Co Wy Na To?”, podtytuły: „Pismo NSZZ «Solidarność»”, „Pismo NSZZ «Solidarność» ’80”, wydawane III 1988 – 1989 w Pabianicach, założone przez Marka Chwalewskiego; I-V 1989 organ prasowy Komisji Lokalnej „S” miasta Pabianic.

Ukazało się 7 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: M. Chwalewski, Andrzej Otomański, Jeremi Łądka. Wszystkie numery wydrukował M. Chwalewski w swoim pabianickim domu.

Zamieszczano głównie informacje o ważnych wydarzeniach w kraju, m.in. strajkach w 1988, więźniach politycznych i więźniach sumienia, drastycznych podwyżkach cen, apele, postulaty i żądania KKW „S”, artykuły o tematyce historycznej, m.in. nt. agenturalnej roli PPR i PZPR w Polsce. 16 I 1989 ukazał się numer specjalny, w całości przygotowany i zredagowany przez Henryka Marczaka poświęcony strajkowi w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych w I 1989.

Kolportowane głцтшу wśród pracowników pabianickich zakładów przemysłowych.

Po 1989 M. Chwalewski kontynuował wydawanie pisma.

Tomasz Czarnecki