„Dążenia”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dążenia”, pismo Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej wydawane w Bytomiu 27 IV – 15 X 1981.

Ukazało się 7 nr. (nr 4/5 podwójny) o obj. 8 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w drukarni Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w nakładzie 500 egz.; wychodziło nieregularnie; nr 8 z 13 XII 1981 wydrukowano w siedzibie MKZ w Katowicach, 13 XII 1981 podczas rewizji w MKZ funkcjonariusze MO zarekwirowali cały nakład.

W zespole redakcyjnym: Zenon Pigoń, Elżbieta Solak, Jadwiga Niedzielska, Piotr Woźniak, Teresa Chlebik, Bronisław Duch, Maria Kowal, Krystyna Kowalik, Bożena Gojny, Izabela Krzyżanowska, Cezary Raczyński.

Największe pismo oświatowe regionu. Oprócz tematów resortowych przedstawiano najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne w kraju.

Kolportaż prowadzili bytomscy nauczyciele w placówkach oświatowych Bytomia i okolic.

Weronika Rudnicka