„Dezerter” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dezerter”, podtytuł: „Dwutygodnik informacyjny Ruchu «Wolność i Pokój»”, pismo wydawane w Warszawie 27 IX 1987 – 20 VI 1988, kontynuacja „Serwisu Informacyjnego Ruchu «WiP»”.

Ukazało się 20 nr. (nr 1 jako 47, a 19/20 jako 65/66) w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie, sygnowanych przez Wydawnictwo Dezerter; dwutygodnik. Wydania specjalne: ulotka informacyjna Ruchu WiP pt. Dezerter (20 XII 1987), Dokumenty uchwalone przez Ogólnopolskie Spotkanie WiP 25 VI 1988 w Warszawie (VI 1988).

W składzie zespołu: Piotr Niemczyk, Gwido Zlatkes (redaktorzy założyciele), Krzysztof Siemieński i Wiesław Bieliński (organizatorzy druku na tzw. dojściach).

Publikowano informacje i komentarze nt. ustaw dot. służby wojskowej, dyskusje programowe oraz informacje o osobach represjonowanych za działalność w Ruchu WiP.

Anna Grażyna Kister