„Dodatek Historyczny”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dodatek Historyczny”, pismo o profilu historycznym Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, wydawane 1986-1988 w Krakowie.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 1,5-2 tys. egz. w drukarni Wilno im. gen. Leopolda Okulickiego Niedźwiadka w Zagórzanach; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Piotr Hlebowicz (założyciel, redaktor, drukarz), Zbigniew Nowak (drukarz); współpracownicy: prof. Leszek Bednarczuk (Kraków), Władysława Morawiecka, Aurelia i Jerzy Lemańscy (Wrocław).

Zamieszczano teksty dot. najnowszej historii Polski.

Rozprowadzano przez sieć kolportażową PPSZ (Kraków, Nowa Huta, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Rzeszów, Konin, Poznań) oraz we Wrocławiu.

Piotr Hlebowicz