„Donosiciel” (Kraków)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Donosiciel”, podtytuł: „Informator NZS UJ”, pismo wydawane w Krakowie 5 III – 10 XII 1981 przez NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego jako tygodnik (z przerwą podczas wakacji), adresowany do środowisk akademickich. Od nr. 3 (z 14 III 1981) zatytułowany „Spis”, z podtytułem: „Systematyczny przegląd informacji studenckich”; od nr. 1(16) z 6 X 1981 – „Tygodnik”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ”.

Ukazało się 20 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A4 lub A3, drukowanych na powielaczu w drukarni Komitetu Uczelnianego NZS UJ w nakładzie 500-3000 egz., oraz wydania strajkowe.

W składzie redakcji: Kazimierz Dąbrowa, Viola Jachimczak, Jolanta Tuchowicz, Dariusz Pasieka, Witold Bobiński.

Pismo miało charakter organu prasowego NZS UJ oraz serwisu informacyjnego. Publikowano komunikaty i uchwały struktur NZS oraz władz uczelni, prezentowano aktualne informacje z uczelni, regionu i kraju, zamieszczano wywiady i opisywano represje wobec działaczy opozycji.

Paweł Goleń