„Druga Linia”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Druga Linia”, czasopismo publicystyczne, wydawane nieregularnie 1983-1985 w Bydgoszczy.

Ukazało się kilka nr. obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 50-200 egz.

W składzie zespołu: Waldemar Kubiak (redaktor naczelny).

Stefan Pastuszewski