„Dycha”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dycha”, pismo 10. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Piotra Pomiana – hm. Eugeniusza Stasieckiego; kontynuacja pisma wydawanego przez 10. WDH legalnie w 1947 i 1958 oraz poza cenzurą jako nr specjalny (z dodatkiem z okazji zjazdu koleżeńskiego i 60. rocznicy istnienia drużyny); wydawane nieregularnie X 1981 – II 1982.

Ukazało się 5 nr., drukowanych na powielaczu w nakładzie 10-50 egz. Do nr. 3 z XII 1981 dołączono dodatek nadzwyczajny.

Anna Grażyna Kister