„Dyskurs”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dyskurs”, miesięcznik podziemny wydawany przez Ruch Wolność i Pokój w Częstochowie V 1988 – IV 1989.

Ukazało się 12 nr. o obj. 16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w warszawskiej drukarni Wydawnictwa Dezerter (od nr 5 w drukarni Wydawnictwa Prasowego Myśl) w nakładzie 500-1000 egz.

W składzie redakcji: Jarosław Kapsa, Mariusz Maszkiewicz, którzy byli głównymi autorami, oraz Leszek i Zdzisław Kowalikowie. Autorstwo większości artykułów było jawne, J. Kapsa podawał swój adres w stopce redakcyjnej.

Pismo zawierało przede wszystkim komentarze polityczne, rozważania i dyskusje nad programem politycznym i sposobem działania opozycji. M. Maszkiewicz analizował sytuację na Białorusi i w Związku Sowieckim, relacjonował strajk górników w VIII 1988 w Jastrzębiu (Kwiaty dla górników, nr 5). J. Kapsa opisał strajki w Częstochowie na początku stanu wojennego („Kurier”, nr 8). Opublikowano korespondencję ze Szwecji Zbigniewa Muchowicza, opowiadania i wiersze M. Maszkiewicza oraz wiersze L. Kowalika. Zamieszczono informacje o działaniach Ruchu WiP, podziemnej „S” w Częstochowie, Konsulty, Regionalnego Komitetu Obywatelskiego, Katolickiego Związku Akademickiego Emaus.

Po przerwie, od X do XI 1989, wydano 2 numery za zgodą cenzury.

Wojciech Rotarski