„Dziś i Pojutrze”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dziś i Pojutrze”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Regionu Dolnośląskiego”, wydawane IV-VII 1982 we Wrocławiu, związane z dolnośląskim RKS.

Ukazało się 7 nr. o obj. 10-12 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych w nakładzie 500-1200 egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Adam Basak, Krzysztof Kawalec, Włodzimierz Suleja i Anita Tyszkowska-Gosk.

Zamieszczano m.in. analizy dotyczące aktualnej sytuacji społecznej i politycznej.

Pismo przestało się ukazywać w następstwie rozłamu w RKS, który skutkował znaczącym osłabieniem bazy poligraficznej i kolportażowej.

Artur Adamski