„Dziennik Związkowy”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Dziennik Związkowy”, podtytuł: „Dziennik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, pismo wydawane w Katowicach 1 IX – 11 XII 1981; nr 0 ukazał się bez tytułu (miał być wybrany w drodze konkursu), nr 1 z 2 IX 1981 pt. „Dziennik Związkowca”, od nr. 2 z 3 IX 1981: „Dziennik Związkowy”.

Ukazało się 78 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 40-100 tys. egz. (dzięki dodrukom w dużych Komisjach Zakładowych); wychodziło 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, podczas I KZD i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego o obj. 4-6 s. Powstało na podstawie Uchwały I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dot. wydawnictw związkowych (12. Uchwała I WZD, pkt b), utworzenia codziennej gazety podjął się [[Andrzej Szyja] (członek ZR).

W składzie redakcji pracownicy Biura Informacyjnego ZR: A. Szyja (redaktor naczelny), Barbara Gaweł (od nr 7 z 10 IX 1981, sekretarz redakcji), Jerzy Milanowicz, Edward Rewiński, Artur Stopka, Ryszard Pabiś (redaktor techniczny); współpracownicy: Stanisław Romankiewicz, Andrzej Grajewski, Wojciech Sala; rysunki satyryczne: Eryk Syrnicki, Stanisław Łaski i Andrzej Czeczot (do nr. 12). Od nr. 18 z 23 IX 1981 uformował się ostateczny kształt graficzny pisma z charakterystycznym tytułem i trójszpaltowym układem.

Poruszano głównie tematy dot. regionu, publikowano sprawozdania z posiedzeń ZR, relacje z obrad I KZD i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; najwięcej uwagi poświęcano problemom woj. katowickiego, informowano o prowokacjach i represjach, zamieszczano komunikaty Komisji Zakładowych, oświadczenia, serwis informacyjny z zakładów pracy, wywiady, teksty o tematyce historycznej oraz o związkowych inicjatywach społecznych i kulturalnych.

Kolportowane w zakładach pracy przez Komisje Zakładowe.

Barbara Gaweł