„FATamorgana”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„FATamorgana”, pismo Tajnej Komisji Zakładowej „S” Fabryki Automatów Tokarskich we Wrocławiu, jedno z najdłużej ukazujących się podziemnych pism zakładowych, wychodziło 21 III 1982 – 31 V 1989 (nr 146); ukazywały się też wydania specjalne związane z nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Ukazało się ok. 150 nr. drukowanych z matryc białkowych, techniką sitodruku i powielanych na kserografie w nakładzie 80-300 egz. W wydawaniu pisma dochodziło do zakłóceń spowodowanych różnymi trudnościami i represjami, czego efektem było wydanie kilku wersji tego samego nr.

W składzie redakcji m.in.: Mariola Andrzejewska-Bociek, Wiesław Bociek, Józef Saleta, Wiktor Stasik i Jan Szachnowski.

Publikowano serwisy informacyjne, teksty rocznicowe i artykuły publicystyczne, często wykorzystywane przez inne redakcje.

Pismo bywało tematem obrad KW PZPR, pisywały o nim partyjne biuletyny. Zachowane dokumenty SB świadczą o wielotorowo prowadzonym śledztwie, mającym na celu zatrzymanie wydawców pisma. Pomimo zatrzymań i przesłuchań struktura redakcyjna i wydawnicza nie została rozbita.

Artur Adamski