„Fajsławice NP”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Fajsławice NP”, podtytuł: „Informator rolników gminy Fajsławice” (woj. lubelskie), pismo wydawane IX 1987 - XI 1991 (nr 1 z okazji wyjazdu rolników na doroczne dożynki do Częstochowy). Inicjatorzy pisma: Henryk Janusz Stępniak i Zbigniew Syska.

Ukazało się 16 nr. (do 4 VI 1989 - 8 nr.). Pierwsze 3 nr. wydrukowano w formacie A4 na powielaczu białkowym, pozostałe w formacie A5 techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie; po VI 1989 powielane na kserokopiarce.

W składzie zespołu (redakcja, skład i druk): Z. Syska, Zbigniew Sznajder, Marek Kosmala, H.J. Stępniak. Autorzy artykułów po 1989, m.in.: Jerzy Gorzkowski, Sławomir Chmiel, H.J. Stępniak.

Publikowano głównie informacje o działaniach opozycyjnych w gminie Fajsławice, np. o protestach przeciwko ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin, wykładach Uniwersytetu Ludowego, wyborach do Rad Narodowych, niezależnej działalności wydawniczej itp.

Kolportowano głównie przez struktury podziemnej „S” RI na terenie gminy Fajsławice (część przekazywana do obiegu w Regionie Środkowo-Wschodnim).

Zbigniew Syska