„Fama” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Fama”, pismo wydawane I 1981 – X 1987 przez „S” w Fabryce Maszyn Budowlanych Fadroma we Wrocławiu.

Ukazało się 107 nr. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie do 500 egz.; dwutygodnik, od nr. 25 tygodnik. Początkowo pt. „Biuletyn Komisji Zakładowej i Sekcji Młodzieżowej”.

W składzie redakcji: Marek Dubiłowicz, G. Gancarz, A. Janiak, Zdzisław Lubryka, Bogdan Ogrodnik oraz osoba pod ps. K.Z. Od nr. 25 z 7 VIII 1981 jako „Fama” z podtytułem: „Tygodnik NSZZ «Solidarność» Fadroma”. W zmienionym zespole redakcyjnym: Mirosław Drzyzga, M. Dubiłowicz i Z. Lubryka.

Zamieszczano informacje o działalności związkowej, publicystykę, analizy polityczne, teksty literackie i satyryczne. Artykuły i ilustracje często były przedrukowywane przez inne pisma niezależne. Od nr 38 z 23 XI 1981 z podtytułem: „Biuletyn Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ «Solidarność» Wrocław – Fadroma”. W XII 1981 FMB Fadroma wyróżniła się wyjątkowo stanowczym oporem wobec władz stanu wojennego, siły wojskowe i milicyjne trzykrotnie zdobywały fabrykę. W organizowaniu obrony uczestniczyła redakcja pisma, drukując ulotki i dostarczając je do innych zakładów Wrocławia. Od 17 I 1982 pismo wydawane przez Tajną Komisję Zakładową „S” Wrocław – Fadroma. Aresztowania członków redakcji i konfiskata sprzętu poligraficznego były przyczyną błędów w numeracji. Od nr. 101 (z 1986) drukowane i współredagowane przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej.

Artur Adamski