„Fotogazeta” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Fotogazeta”, pismo członków „S” Politechniki Wrocławskiej, ukazywało się od V do XII 1982.

Ukazało się 16 nr. w nakładzie 250-380 egz. Gazetka miała formę odbitek fotograficznych, co umożliwiało nie tylko zamieszczanie tekstów, ale też ilustracji stosunkowo wysokiej jakości.

W wydawanie gazetki zaangażowani byli przede wszystkim Michał Bieganowski i S. Jabłonka.

Artur Adamski