„Front Robotniczy”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Front Robotniczy”, podtytuł: „Pismo na rzecz samorządności robotniczej”, wydawane 12 VIII 1984 – VI 1986 w Warszawie dzięki pomocy finansowej Zjednoczonego Sekretariatu IV Międzynarodówki.

Ukazało się 13 nr. (w tym podwójne) w formacie A4, drukowanych na offsecie i powielaczu w nakładzie 500-1000 egz.; wychodziło nieregularnie.

Początkowo redakcja była samodzielna, od 1985 stała się organem Porozumienia Prasowego Opozycji Robotniczej, organizacji o charakterze trockistowskim; w nr. 9 (1985) drugi podtytuł: „Pismo uczestniczy w Porozumieniu Prasowym Opozycji Robotniczej”, nr 12 (1985) z podtytułem: „Pismo Grup Politycznych Porozumienia Opozycji Robotniczej Regionu Mazowsze”, nr 13 (1986): „Pismo Porozumienia Opozycji Robotniczej «Solidarność»”.

W składzie redakcji: Robert Dymkowski (ps. Eder), Tomasz Szczepański (ps. Sergiusz Nicki), Piotr Frączak (ps. Połtawski), Michał Jerzewski, Zbigniew Idziakowski (od 1986). Na kształt pisma wywierał też wpływ Stefan Piekarczyk, przedstawiciel Zjednoczonego Sekretariatu IV Międzynarodówki w Polsce, uczestniczący niekiedy w pracach redakcyjnych.

Publikowano artykuły o tematyce ogólnopolitycznej i społecznej, przedruki z prasy zakładowej, poruszano zagadnienia międzynarodowe, m.in. solidaryzowano się ze strajkami robotników w Wielkiej Brytanii. W 1986 pismo przestało wychodzić z powodu rozpadu PPOR.

Tomasz Szczepański