„Fundamentalista”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Fundamentalista”, podtytuł: „Niezależne Pismo Społeczne”, wydawane przez Solidarność Walczącą w Pile (w stopce redakcyjnej informacja, że wydawcą jest „S”) 10 VII – 19 IX 1983. Na winiecie motto: Krew naszą długo leją katy. Wciąż ludu płyną gorzkie łzy. Nadejdzie jednak dzień zapłaty. Sędziami wówczas będziem my (Bolesław Czerwiński, Czerwony Sztandar, 1882).

Ukazały się 3 nr. o obj. 10-14 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor naczelny: Jarosław Gruszkowski.

W założeniu miało pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną. Zamieszczano informacje z zakładów pracy, z regionu i kraju oraz materiały publicystyczne dot. spraw społecznych, kultury narodowej, problemów gospodarczych. Publikowano artykuły filozoficzne prof. Leszka Nowaka z Poznania w cyklu Polityka w oczach materialisty.

Pismo (odpłatne, w cenie 30 zł) nie trafiło na podatny grunt i w wyniku małego zainteresowania oraz zbyt dużych kosztów decyzją J. Gruszkowskiego zaprzestano je wydawać.

Jarosław Wąsowicz SDB