„Gąbka”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gąbka”, podtytuł: „Esej, literatura, publicystyka”, czasopismo wydawane przez studentów filii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu 1987-1990.

Ukazało się 5 nr. o obj. 50-80 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakł. kilkuset egz.; wychodziło nieregularnie. Nr 1 (wydany w 1987, rozpowszechniony w 1988) wydrukowało warszawskie wydawnictwo Myśl, kolejny Wydawnictwo Północno-Wschodnie w Białymstoku, nr. 3-5 Górnośląska Oficyna Wydawnicza.

W składzie redakcji: Wojciech Kisiel (pomysłodawca), Dariusz Pawelec, Maciej Pisuk, Jarosław Hess, Dariusz Fodczuk, Adam Dziadek.

Zamieszczano teksty o tematyce kulturalnej, eseje oraz fragmenty książek i informacje o wybranych nowościach wydawnictw podziemnych.

Dzięki kontaktom redakcji ze strukturami śląsko-dąbrowskiej „S” pismo miało zasięg ogólnopolski.

Tomasz Szafron