„Głos Młodych”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Głos Młodych”, pismo sygnowane przez Młodzieżowy Komitet Oporu (w dwóch pierwszych nr.), Międzyszkolny Związek Uczniów Szkół Średnich przy TZR Środkowo-Wschodniego oraz NZS Uczelni Lubelskich, wydawane w Lublinie VII 1982 – 24 IX 1983.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie do 500 egz.; wychodziło nieregularnie.

Skład redakcji oraz sieć kolportażu nieustalone.

Zamieszczano odezwy (m.in. Apel do Rodziców i Dziadków w n-rze 1), publicystykę, przedruki fragmentów z prasy i literatury podziemnej.

Marcin Dąbrowski