„Głos Medyka”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Głos Medyka”, pismo wydawane 1983-1986 w Warszawie przez „S” Służby Zdrowia Region Mazowsze; podtytuł: „Pismo redagowane przez pracowników warszawskiej Służby Zdrowia”, od nr. 10 nowa szata graficzna i podtytuł: „Pismo Pracowników Warszawskiej Służby Zdrowia – współpracuje ze Społeczną Komisją Zdrowia”.

Ukazało się 28 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1000 egz.; wychodziło nieregularnie. Nr 11 to wydanie specjalne poświęcone pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.

W składzie redakcji: Zofia Kuratowska (redaktor naczelna), Anna Tymowska, Ewa Wolak, Bożena Pietrzykowska, Irena Głowaczewska; współpraca: Wanda Piotrowska (udostępnianie lokalu), Krystyna Piekarska (przepisywanie), Magdalena Wolak (makieta), Maria Czarnecka (transport z drukarni), Tomasz Umiński (transport); druk: Wydawnictwo Społeczne KOS, od 1984 Warszawskie Wydawnictwo Społeczne.

Publikowano informacje bieżące, artykuły publicystyczne, opracowania popularyzatorskie, informowano o formach organizacji w warunkach stanu wojennego; propagowano etyczne postawy pracowników służby zdrowia, informowano o represjach, zwłaszcza wobec działaczy „S” Służby Zdrowia, opisywano rzeczywisty stan zdrowia społeczeństwa w stanie wojennym i więźniów sumienia.

Pismo bezpłatne, kolportowane przez sieć KZ „S” Służby Zdrowia w Warszawie i Regionie Mazowsze.

Stanisław Grzonkowski